En Güzel Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları
Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları 2020
Her anne baba doğacak erkek bebeklerine en güzel ismi vermek ister ve bu nedenle en güzel erkek bebek isimleri araştırması yaparlar. Anne baba, erkek bebek isim araştırması yaparken; kulağa hoş gelen erkek bebek isimleri, iyi anlamları olan erkek bebek isimleri ve farklı-yeni modern erkek bebek isimleri olmasına dikkat ederler. İsmin kulağa hoş gelmesi yanında erkek bebek isimleri anlamları da iyi olmalıdır. Bazen anne baba erkek bebekleri doğmadan önce isim konusunda karar vermişlerdir. Bazen de erkek bebeğe isim bulma konusunda karar vermekte zorlanırlar.  

İşte, erkek bebek için hem iyi anlamı olan, hem farklı-yeni ve modern hem de her zaman değerli ve klasik en güzel erkek bebek isimleri ve anlamları listesi...   Bu,  En Güzel Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları  listesinin erkek bebek ismi araştıran anne ve babalara yardımcı olmasını dilerim.   


A
Abdulkadir: Her şeye gücü yeten, istediğini istediği zaman yapmaya gücü olan, güç ve kudret sahibi Cenabı Hakkın kulu. 
Abdullah: Allah'ın kulu. 
Abidin: Dua eden, ibadet eden, kulluk eden. Dua edenler, ibadet edenler, kulluk edenler.
Acar: Atılgan, çevik, yiğit, gözü pek, becerikli.
Acun: Dünya, evren, kainat, sonsuz uzay içindeki gök varlıklarının tümü.
Adem: 1.Esmer, iyi-temiz kimse. 2.Allah'ın yarattığı ilk insan. İlk peygamber.
Adil: Adaletli, hakça davranan.
Adnan: 1.Bir yere yerleşip ikamet eden, mukim.  2.Cennette ölümsüzlüğe kavuşan kimse. 3.İki gökyüzü, iki cennet.
Affan: Çirkin şeylerden kaçınan, kötü şeylerden kaçınan, haramdan uzak olan, iffetli, namuslu.
Afşar: Eli çabuk, çabuk iş gören. Oğuz Han'ın oğlunun ismi. Türkmenlerin bir boyunun adı.
Agah: Bilgili, uyanık. 
Ahmed, Ahmet: 1.Çok övülmüş, çok methedilmiş, beğenilmiş. 2.Allah'a şükreden, hamd eden. 3.Peygamberimiz(s.a.v.)'in isimlerinden biridir. 
Akif: 1.Bir şeye sebat eden, devamlı ibadetle meşgul olan. 2.Dünyaya kıymet vermeyen. Dünya işlerinden/dertlerinden uzaklaşıp Allah'a yönelen.
Akgün: Aydınlık gün, parlak gün, uğurlu gün, mutlu gün.
Ali: 1.Yüce, yüksek, ulu, büyük, şerif ve aziz, şan ve şeref sahibi, meşhur. 2.Bu kelime Esma-ül Hüsnadandır. 3.Peygamberimizin amcasının oğlu ve aynı zamanda damadı olan dördüncü halifenin adı.
Alp: Yiğit, kahraman, büyük işler başaran.
Alpaslan, Alparslan: 1.Korkusuz, yiğit, güçlü, kuvvetli. 2.Arslan gibi güçlü. 3.Türklere Anadolu kapılarını açan büyük komutan.
Alpay: Kahraman, yiğit. Yiğit ay, ay gibi parlak.
Alper: Yiğit er, yiğit kişi, yiğit asker, cesur asker.
Alperen: Yiğit ve ermiş kişi. Ermiş yiğit, ermiş kahraman. Müslüman Türk geleneğinde mücahit dervişlere verilen ünvandır.
Altan: 1.Güneş doğarken ufka yaydığı kızıl renk, kızıl tan, kızıl şafak. 2.Tatar hanlarına verilen ünvan. Hakanlara verilen şan.
Anıl: 1.Anılmak eylemi. "Adın her zaman anılsın" anlamında kullanılan bir ad. 2.Hatırlanan. Bellek, hafıza. 3.Yavaş, ağır.
Aras: 1.Kalın yün, at kılı. 2.Kendisininmiş gibi sahip çıkılan, bulunmuş mal. 3.Doğu Anadolu'da bir ırmak, Aras nehri.
Arda: 1.İşaret olarak yere dikilen çubuk/değnek. 2.Sonra gelen, ardı sıra gelen, artçı. 3.Hükümdar ve komutan asası. 4.Meriç ırmağının bir kolu.
Arel: Temiz, dürüst kimse.
Arslan: 1.Aslan, hayvanların kralı. 2.Güçlülüğün simgesi olarak yiğit, cesur anlamına gelir.
Asaf: 1.Vezir. 2.Hz. Süleyman'ın veziri. Neml Suresinde anlatılanlar Asaf üzerine yorumlandı. Daha sonra padişahın vezirlerine Asaf ünvanı verildi. 3.Erdem, ileri görüşlülük, yönetimde başarı.
Aşkın: Asmış (bir şeyleri aşmış), ileri, üstün.
Ata: Baba, dede, soyun büyüğü.
Atabey: Saygıdeğer kimse. Selçuklular döneminde bir ünvan.
Atalay: Ünlü, tanınmış.
Attila, Atilla, Atila: 1.Savaşçı, cenkçi, harpçi. 2.Fetheden. 3.Avrupa Hun İmparatorluğu hükümdarı.
Ayaz, Ayas: 1.Açık, bulutsuz, aydınlık gece. 2.Açık, bulutsuz aydınlık gecenin kuru soğuğu.
Aybars: 1.Ay gibi parlak ve güzel, pars gibi çevik ve güçlü. 2.Hun hükümdarı Attila'nın amcası.
Aydın: 1.Okumuş. Bilgili, görgülü, kültürlü ve aydınlık kimse. 2.Işıklı, parlak, aydınlık, ay ışığı bulunan gece. 3.Ege bölgesinde bir il.
Ayhan: 1.Ay gibi güzel. 2.Oğuz Han'ın ikinci oğlu.
Aykut: 1.Kutlu ay, uğurlu ay. 2.Ödül, mükafaaat.
Aytekin: Ay gibi tek ve biricik olan, çok değerli.
Aziz: 1.Ermiş, eren.  2.Sevgide üstün tutulan. 

B
Baha: 1.Değer, kıymet, üstünlük. 2.Zariflik.
Bahadır: Yiğit, kahraman, cesur, gözünü daldan budaktan esirgemeyen.
Bahtiyar: 1.Mutlu, mesut, talihli, hayatından memnun olan. 2.Talihli, bahtlı.
Baki: 1.Sonsuz, sonu olmayan, süreklilik sahibi. 2.Allah'ın isimlerinden, varlığının sonu olmayan.
Baran: 1.Yağmur, yağış. 2.Durağanlığı harekete çeviren etken.
Barbaros: 1."Barba Rosse" kırmızı sakal. 2.Kızıl sakallı. 3.Avrupalılar tarafından Türk gemici Hayrettin Paşa'ya verilen isim. 
Barın: 1.Güç, kuvvet. 2.Orta Asyadaki Türk boylarından birinin adı.
Barış: 1.Savaşta ya da dargınlıktan sonra iki tarafın uzlaşması, anlaşması. Uzlaşma, anlaşma. 2.Savaşsızlık durumu, savaştan sonra silah bırakma. 3.Sulh, düşmanlığı bırakma.
Barlas: 1.Savaşçı, yiğit, kahraman. 2.İyi savaşçı. 3.Bir Türk boyu.
Bartu: Eski Türk hanlarından birinin adı.
Batu: 1.Güçlü, kuvvetli, kudretli. 2.Yiğit, alp. 3.Güneşin battığı yön.
Batuhan: 1.Batuğhan. 2.Güçlü-kuvvetli han, sağlam hükümdar. 3.Batının hanı.
Baturay: Kahraman, yiğit, cesur, bahadır kimse.
Bedir: 1.Dolunay, ayın öndördü. 2.Ayın ondördü gibi güzel.
Bedirhan: Padişahın en iyisi, hükümdarın en güzel ve sevimlisi.
Behcet, Behçet: 1.Güler yüzlü, şirin, sevimli. 2.Güler yüzlülük, sevinçli olma.
Behlül: Çok gülen, hayır sahibi, cömert.
Behzat: Soyu güzel, soyu temiz, doğuştan asil.
Bekir: 1.İlk çocuk. 2.Genç, taze. 3.Yeni doğmuş olan. 4.Sabah erken kalkan.
Berat: 1.Kurtulmuş, beraat etmiş, serbest. 2.Kurtulma, bağışlanma. 3.İzin, müsaade. İzinli olmak, müsaadeli olmak. 4.Birine nişan, madalya veya herhangi bir ayrıcalık verildiğini bildiren belge. 5.Bir buluştan, bir haktan yararlanmak için verilen belge, patent.
Berhan: 1.Sağlam, güçlü kan. 2.Güçlü komutan.
Berk: 1.Sert, sağlam, sıkı, güçlü, dayanıklı. 2.Yıldırım, şimşek.
Berkan: 1.Şakıma, parlama, parıldama. 2.Kıvırcık tüylü kuzu postu. 3."İyice hatırla" anlamında kullanılan bir ad.
Berkay: Güçlü ve ay gibi.
Berke: 1.Kamçı, kama. 2.Altınordu hükümdarı Berke Han. Cengiz Han'ın torunudur. 
Berkin: 1.Güçlü, kuvvetli, sağlam. 2.Pekiştirilmiş.
Beşir: 1.Müjdeleyici, müjdeleyen, müjdeci. 2.Güler yüzlü, güleç. 3.Güler yüzlü, güleç adam.
Bilal: 1.Su. Su ve süt gibi boğazı ıslatan şeyler. 2.Islak, ıslaklık, suyla ıslatan. 3.İlk müezzin olan Bilal-i Habeşi.
Bilgehan: Derin bilgi sahibi hakan.
Bora: 1.Ansızın çıkan şiddetli rüzgar. 2.Yağmurdan önceki kısa ve sert yel. 3.Yağmur getiren fırtınalı sert rüzgar.
Bulut: Havadaki su buharının yükselip yoğunlaşmasıyla oluşan su damlacıkları birikintisi.
Burak: Yıldırım anlamına gelen "berk" kelimesinden türetilmiştir. Hızlı giden, yıldırım gibi hareket eden anlamına gelir. Miraç'ta Peygamberimizin bindiği bineğin/atın adıdır.
Burhan: 1.Delil, kanıt. 2.Hakkı batıldan ayıran, doğru yolu gösteren. 3.İlahi aydınlık, mucize.
Burhaneddin: Dinin delili.
Bülent: 1.Yüce, ulu. 2.Yüksek, uzun.
Bünyamin: 1.Sağın oğlu, sağ ehli. 2.Hz.Yakub(a.s.)'un oğullarından birinin adı.

C
Cafer: Çay, dere, küçük akarsu.
Cahit: 1.Cehd eden, elinden geldiği kadar çalışan, çaba gösteren. 2.Bu kelime Kuran-ı Kerim'de "Cihad et, Allah yolunda savaşa çık" anlamında kullanılmıştır. 3.İnatçı, ayak direyen.
Can: 1.Yaşamı sağladığına ve ölümle vücuttan ayrıldığına inanılan soyut varlık. Diriliği sağlayan öz. 2.Ruh, güç, kuvvet. 3.Aziz, sevgili.
Caner: 1.Can dostu, samimi dost, candan, samimi. 2.En sevilen, yürekten sevilen.
Celal: Azamet, ululuk, büyüklük, yücelik. Celal, Allah'ın azametini ifade eder.
Cem: 1.Hükümdar, şah. 2.Topluluk, toplanma, toplama, bir araya getirme.
Cemal: Yüz, güzellik, yüz güzelliği.
Cengiz: 1.Yılmaz, dönmez, yumuşamaz kimse. 2.Güçlü kimse. 3.Moğol hükümdarı.
Cevdet: Güzel, güzellik. Olgun, olgunluk.
Cezmi: Azimli, kararlı.
Cihangir: 1.Cihanın büyük bir bölümünü ele geçiren. 2.Dünyaya hükmeden.
Coşkun: 1.Coşmuş olan, kabına sığmayan. 2.Çok aşırı heyecanlı, çok hareketli.
Cüneyt: 1.Küçük asker, genç savaşçı. 2.İyi ata binen binici.

Ç
Çağan: 1.Bayram, mutlu gün, şenlik. 2.Doğan kuşu.
Çağatay: Cengiz Han'ın ikinci oğlunun adı.
Çağlar: 1.Çağlayan, çağıl çağıl akan, çağlayıp akan. 2.Şelale.
Çelik: 1.Güçlü, kuvvetli, çok sert. 2.Su verip sertleştirilen demir, polat.
Çetin: 1.İstenilen yola getirilmesi, elde edilmesi zor olan, güç olan, kolay olmayan. 2.Sert. İşlenmesi, elde edilmesi, çözümü zor. 3.İnatçı, azimli.
Çevik: Kolaylıkla, çabuklukla davranan. Hareketleri hızlı, canlı.
Çınar: 1.Geniş yapraklı uzun ömürlü bir ağaç cinsi. 2.Dayanak, destek, güç alınan kişi. 3.Destekli, güçlü.

D
Deniz: Yeryüzünün dörtte üçünü kaplayan, tuzlu su parçaları, derya anlamlarına gelir. Mecazen gönlü zengin, kanaatkar, varlıklı, her şeyi bol olan demektir.
Derviş: 1.Kendisini Allah'a ibadete vermiş. 2.Allah için alçak gönüllülüğü kabul eden.
Devrim: Kısa zaman içinde gerçekleştirilen ve olumlu yönde önemli niteliksel değişimlere yol açan hareket.
Dilaver: Yiğit, yürekli, cesur, cesaretli.
Doğan: 1.Atılgan, yiğit. 2.Uzun kanatlı, hızlı uçan, kuş avında kullanılan yırtıcı bir kuş türü.
Doğu: Güneşin doğduğu ana yön, şark.
Doruk: 1.Zirve, tepe, en üst nokta. 2.Dağların, tepelerin en üst yeri.

E
Ebubekir: 1.Bekir, "deve yavrusunun babası" anlamına gelir. Deve yavrularını çok sevdiğinden bu lakabı aldığı düşünülmektedir. 2.İslamın ilk halifesinin adı.
Edip: 1.Edepli, terbiyeli. 2. Edebiyatla ilgilenen kişi.
Ediz: 1.Değerli, ulu, yüce. 2.Yüksek, her şeyin yükseği, dağların tepesi, doruk.
Efe: 1.Batı Anadolu yiğidi, zeybek. 2.Yiğit, cesur. 3.Kabadayı.
Ege: 1.Ulu, büyük, yaşça büyük, yaşça büyük olan kişi. 2.Anadolu'nun batısındaki bölgenin ve denizin adı.
Egemen: 1.Hakim, hüküm süren. Bir yere hakim olan. 2.Gücü yeter olup buyruğunu yürüten, sözünü geçiren.
Ekrem: 1.Çok cömert, eli açık, iyiliksever. 2.Kerem sahibi. Keremi lütfu çok olan, çok şerefli.
Emir: 1.Bir kavmin reisi, başı, kumandanı, lideri. 2.Büyük ve soylu bir aileden gelen kişi. 3.Bir işin yapılması veya yapılmamasını isteyen söz, buyruk.
Emirhan: Emir; bir kavmin reisi, başı, kumandanı, lideri anlamında. Han; eski Türklerde hakan, hükümdar, devlet başkanı demektir.
Emre: 1.Aşık, hak aşığı, dost, arkadaş. 2.Beylerbeyi. 3.Abi, ağabey, büyük erkek kardeş. 4.Türk ozanı Yunus'un adlarından biri.
Enes: 1.İnsan. 2.Candan samimi, sevimli. 3.Peygamberimizin hizmetinde bulunan, bir çok hadis rivayet etmiş sahabenin(Enes b.Malik) adı. 
Engin: 1.Uçsuz bucaksız, ucu bucağı görünmeyecek denli geniş. 2.Göz alabildiğince. 3.Alçak ve çukur yer.
Enis: 1.Dost, arkadaş. 2.Sevgili, yar.
Ensar: 1.Yardımcılar, koruyucular anlamına gelir. 2.Müslümanlar Medineye göç ettikleri zaman Mekkeli muhacirlere yardım eden Medineli yerli halka verilen isim.
Enver: Çok nurlu, çok ışıklı, çok parlak, çok güzel.
Erdem: 1.Fazilet. 2.İnsanı insan yapan manevi değerler, iyilik, doğruluk gibi ahlak mükemmeliyeti.
Erdoğan: 1.Erken doğan kimse, erken doğan erkek çocuğu. 2.Yiğit doğan, yiğit olarak doğan kimse.
Eren: 1.Ermiş kişi, ermiş, evliya, aziz. 2.Cesur, yiğit, adam. 3.Yetişen, ulaşan, vasıl olan.
Erhan: Yiğit hakan. 
Erkan: 1.Bir topluluğun ileri gelenleri, söz sahipleri, büyükler, üstler. 2.General ya da amiral rütbesindeki askerler. 3.Yol, yöntem, usül. 4.Temel esaslar, rükünler, direkler.
Erman: İstek, arzu. İsteği, arzusu olan.
Ertan: Güneş'in doğma zamanından az önce, şafaktan önce. İlk tan ağarması. Erken gün doğma zamanı.
Ertuğrul: Temiz, yürekli, doğru insan. Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'nin babasının ismidir.
Eymen: Daha uğurlu, daha bereketli, en hayırlı, çok talihli. Sağ taraftaki. Sahabenin kullandığı isimlerdendir.
Eyüp: 1.Tövbe eden, hatalarına pişman olan. 2.Kuran'da adı geçen bir peygamber ismi.

F
Fadıl: Erdemli, faziletli, ahlaklı, üstün kişi.
Faruk: 1.Ayıran, ayırt eden. Hak ile batılı ayıran, doğruyu yanlıştan ayıran, haklıyı haksızdan ayıran. 3.Bir işi sonuca ulaştıran. 4.Hz.Ömer'in lakabı.
Fatih: 1.Fetheden, ele geçiren, ülke alan, zapteden. 2.Açan, kağıları selamet üzere açan. 3.Kuran'ı Kerim'de hüküm veren anlamındadır. Araf Suresi 89.ayette geçmektedir.
Ferdi: Bireysel, tek başına, şahsi, kişiye özgü.
Feridun: 1.Tek başına, eşsiz. 2.Tek, eşi benzeri olmayan. 3.Cevher.
Ferhan: Sevinçli, neşeli, ferahlı, şen, memnun.
Ferhat: 1.Sevinç, neşe. 2.Rahatlık. 3.Güçlüyü yenip bir yeri ele geçiren.
Ferit: Eşsiz, benzersiz. Eşi benzeri olmayan.
Fevzi: Kurtuluşa eren, selamette olan, zafer kazanan. Kurtuluş, selamet ve zafere ilişkin.
Feyyaz: 1.Feyz, verimli, bereketli, bol, gür. 2.Çok feyizli, bol verimli< 3.Bolluk ve bereket veren. 4.Eli açık.
Fırat: Bir nehir ismi. Türkiyeden geçip Basraya dökülür.
Fuat: Kalp, gönül, yürek.
Furkan: İyi ile kötü ve doğru ile yanlış arasındaki farkı gösteren her şey. İyi ile kötüyü ve doğru ile yanlışı ayırt edebilen. Daha çok Kuran hakkında kullanılan bu kelime Kuran'da 7 yerde geçmektedir.

G
Galip: Üstün gelen, üstün, yenen.
Gazi: Savaştan sağ dönen.
Gökhan: Göğün hanı. Oğuzhan'ın altı oğlundan biri.
Gökmen: Mavi gözlü, sarışın kimse.
Göksel: Gökle, gökyüzü ile ilgili.

H
Hakan: Eski Türk hükümdarlarına verilen ünvan (Hükümdar anlamına Han).
Haldun: 1.Devamlı yaşlanıp ihtiyarlamayan. 2.Sonsuz, ebedi olan, sürekli olan. 3.Korkusuz, cesur, yürekli kişi.
Halil: Dost, sevgili, samimi dost, içten arkadaş, çok yakın arkadaş.
Halit: 1.Sürekli, daima. 2.Geç yaşlanan.
Haluk: 1.İyi ve güzel huylu, iyi ahlaklı. 2.Herkesle iyi geçinen, geçim ehli, geçimli.
Hamit: 1.Hamd eden, hamd edici, şükredici. 2.Övgüye değer, övgü sahibi olan.
Hamza: 1.Heybetli, azametli. 2.Arslan. 3.Peygamberimiz(s.a.v.)'in Uhud Savaşında şehit olan amcasının ismi.
Harun: Huysuz at, ilerleyecek yerde gerileyen hayvan, mecazen inatçı insan anlamına gelir. Kuran'da adı geçen peygamberlerden biridir. Hz. Musa(a.s.)'ın kardeşi ve yardımcısıdır.
Hasan: 1.Güzellik, iyilik, hoşluk. Güzel, iyi, hoş. 2.Peygamberimizin torunu ve Hz.Ali'nin(r.a.) olununun adı.
Haşim: 1. Haşmetli, gösterişli, muhteşem. 2.Kuru ekmek kırıntısı doğrayan. Kıran, doğrayan, ezen, parçalayan.
Haydar: 1.Aslan, cesur, yiğit, kahraman. 2.Hz.Ali'nin(r.a.) lakabı.
Hilmi: Yumuşak huylu, sakin, sabırlı.
Hurşid: Güneş.
Hüsameddin, Hüsamettin: Dinin keskin kılıcı.
Hüseyin: 1.Küçük güzel, küçük sevgili. 2.Peygamberimizin torunu ve Hz.Ali'nin (r.a.) olununun adı.

İ
İbrahim: 1.Hakların babası. 2.İnananların babası. 3.Oğlu İsmail'i Allah yolunda kurban etmekle imtihan olmuş, Kuran'da adı geçen peygamber. 
İhsan: 1.Bağışlamak, yardım etmek, iyilik etmek. 2.Cömertlik yapmak. 3.Hakkından fazlasını veren.
İlker: 1.İlk erkek çocuk. 2.(Doğan ilk erkek çocuk için) birinci yiğit, ilk yiğit, ilk erkek.
İsa: Dört büyük kitaptan İncil'in kendisine gönderildiği Hiristiyanlık dinini tebliğ eden peygamber. 
İsmail: 1.Allah'ın kelamını işiten, Allahu tealaya çok ibadet eden. 2.Hz. İbrahim(a.s.)'ın Allah'a kurban olarak adadığı oğlunun adı.
İzzet: Şeref, değer, hürmet ve ikram sahibi.

K
Kaan, Kağan: 1.Eski Türk hükümdarlarına ve Moğol imparatorlarına verilen ünvan. 2.İmparator, hakan, han. 3.Hanların hanı. Hanlar hanı.
KadirKuranda geçen erkek bebek isimleri arasında bulunan Kadir ismi; 1.Kuran-ı Kerimin 97.suresinin adıdır. 2.Tükenmez güç ve kudret sahibi. 3.Çok güçlü, çok kudretli. 4.Her şeye gücü yeten anlamında Cenabı Allah'ın isimlerinden biridir.
Kaya: Büyük ve sert taş kütlesi, pek sert.
Kayahan: Kaya gibi sert hakan.
Kayra: Saygı duyulan büyük birinden gelen iyilik, ihsan.
Kemal: 1.Olgunluk. Bilgi ve erdem bakımından olgunluk. 2.Kusursuz, tam ve eksiksiz olma.
Kerem: 1.Soyluluk, asillik. Soylu, asalet, şeref ve izzet sahibi. 2.Cömertlik, eli açıklık. Cömert, eli açık.
Kıvanç: 1.Övünç, iftihar.  2.Övünen, güvenen, iftihar eden.  3.Sevinç, memnuniyet.
Kubilay: Cengiz Han'dan sonra Moğol İmparatorluğu tahtına çıkan büyük han.
Kuzey: 1.Dört ana yönden biri. 2.Sağını doğuya, solunu batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön. 3. Şimal, güney karşıtı.

L
Levent: 1.Boylu poslu, boyu posu yerinde, yakışıklı. 2.Dünya, varlık. 3.Bahriyeli.
Lütfullah: 1.Allah'ın lütfu, armağanı, ihsanı. 2.Allah'ın iyi hoş kıldığı kişi.

M
Macit: Şan ve şeref sahibi.
Mahir: Hünerli, becerikli, maharetli, usta, elinden her iş gelen kimse.
Mahmud, Mahmut: 1.Övülmüş, methedilmiş, sena edilmiş. 2.Övülmeye layık, övülmeye değer. 3.Sevgili Peygamberimizin isimlerinden biridir.
Mehmet, Mehmed: Muhammed isminin Türkçe'de kullanılan şeklidir. Aslı Arapçada Muhammed, çok övülmüş anlamında. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'e verilen Muhammed ismi konusunda gösterilen hassasiyetten dolayı bu değişiklik adet olmuştur. Anlamı Muhammed ile aynıdır.
Melih: 1.Güzel, şirin, sevimli. 2.Melahat sahibi.
Mert: 1.Sözünün eri, sözünde duran. 2.Cesur, yiğit, bahadır.
Mete: 1.Bey soyundan gelen, soylu. 2.Büyük Hun imparatorunun adı. Oğuz Han olarak da bilinir.
Metehan: 1.Hükümdar olan Mete. 2.Osmanlı tarihçileri tarafından Oğuz Han veya Oğuz Kağan olarak adlandırılan Büyük Türk Hun imparatoru.
Metin: Sağlam, dayanıklı, kuvvetli. Allah'ın(c.c.) isimlerinden biridir.
Miraç: 1.Merdiven. 2.Yükselen, yükseklere çıkan. 3.Göğe yükselme, göğe çıkma. 4.Hz. Muhammed(s.a.v.)'in göğe çıktığı recep ayının 27.gecesi.
Mirza: Hükümdar soyundan gelen, beyzade.
Mithat: Methetme, övme.
Muammer: Uzun ömürlü, uzun ömür süren, çok yaşayan, talihli.
Muhammed, Muhammet: 1.Çok övülen, çok övülmüş, çok methedilmiş, hamd edilmiş. 2.Bu isim ilk defa Peygamber Efendimiz(s.a.v.)'e verilmiştir. Kuran-ı Kerim'in 4 yerinde peygamberimizin ismi geçmektedir.
Muharrem: 1.Haram kılnmış, dinen yasak edilmiş. 2.Hicri yılın ilk ayı, aşure ayı.
Murat: 1.İstek, arzu, amaç, gaye, emel. 2.Dilemek, arzu etmek. 3.Ümit ederek beklenen, azru edilen şey. 
Musa: 1.Sudan gelmek, sudan gelme. 2.Kendisine ilahi kitaplardan Tevrat indirilen, büyük peygamberlerden biri.
Mustafa: 1.Seçilmiş, seçkin, güzide. 2.Temizlenmiş, saf hale getirilmiş. 3.Beğenilmiş. 4.Peygamberimiz(s.a.v.)'in isimlerinden biridir.
Mutlu: Halinden memnun, mesut, bahtiyar.
Müjdat: İyi haber, müjdeli haber, müjde vermek.
Mükerrem: 1.Şerefli, muhterem, hürmete erişmiş. 2.Hürmet edilen, saygı değer. 3.Yardımsever, ikram sever.
Mümtaz: 1.Seçkin, seçilmiş, imtiyazlı. 2.Ayrıcalıklı, meziyetleriyle başkalarından ayrılan.

N
Nabi: Haberci, haber veren.
Naci: 1.Kurtulmuş, selamete kavuşmuş. 2.Kurtulan, selamete erişen. 3.Cennetlik.
Nafız: 1.Nüfuz eden, içeriye giren, içe işleyen. 2.Delip geçen, delen. 3.Tesir eden, sözü geçen, etkili.
Nasreddin: Dine yardım eden.
Nazım: Düzenleyen, tanzim eden.
Necati: 1.Kurtulan, selamete eren. 2.Kurtulmuş, selamete ermiş.
Necdet: 1.Kahraman, yiğit, efe. 2.Kahramanlık, yiğitlik. 3.Güçlü ve korkusuz.
Necmettin, Necmeddin: Dinin yıldızı.
Necmi: Yıldız, yıldızla/yıldızlarla ilgili.
Nejat: Soy, nesil, nesep.
Nevzat: Yeni doğmuş çocuk, yenidoğan.
Nihat: Tabiat, huy, karakter, kişilik, yaratılış.
Niyazi: 1.Cenab-ı Hakka niyaz eden, yalvaran, yakaran, dua eden. 2.Niyaz, yalvarma, yakarma, dua.
Nuh: 1.Nuh peygamber. Üçüncü peygamber olup tufanda bütün canlılardan birer çift alarak bir gemide kurtulmuştur. Zamanında Nuh tufanı olmuştur. 2.Ağlama. 3.İnat etmek, ayak diremek anlamındaki "Nuh deyip, peygamber dememek".
Numan: 1.Kan. 2.Gelincik. 3.Hanefi mezhebinin imamı, Numan b. Sabit.
Nusret: 1.Allah(c.c.)'ın yardımı. 2.Yardım. 3.Başarı, zafer, üstünlük, fetih.

O
Oğuz: 1.Doğru, sağlam. 2.İyi adam, iyi huylu kimse. 3.Güçlü genç, güçlü delikanlı.  
Oğuzhan: Oğuzların hükümdarı, oğuzların başı, oğuzların lideri.
Okan: Anlama, anlayış.  
Oktay: Hiddetli, kızgın, sinirli.
Olcay: 1.Şans, talih. 2.Şanslı, talihli, bahtlı. 3.Mutlu.
Onat: 1.İyi, düzgün, güzel. 2.İyi yaratılışlı. Doğru, dürüst, iyi ahlaklı.
Orhan: Şehrin hakimi, yöneticisi. Kent kağanı.
Osman: 1.Ejderha. 2.Ateş gibi adam (Odman=Od+Man). 3.İslama ilk giren 5.kişi ve İslamın 3.halifesinin adı.
Ozan: Şiir yazan, halk şiiri.

Ö
Ömer: 1.Dirilik, canlılık, yaşama, hayat, ömür sürme. 2.Diri, canlı, yaşayan hayat süren. 3.İslamın ikinci halifesi Hz. Ömer'in adı.
Önder:1.Önde giden, yol gösteren, yönlendiren kişi. 2.Lider, yönetici, idare eden kişi.

P 
Peyami: Bilgi veren, bilgi toplayıcı, haberci.
Polat: 1.Sertleştirilmiş demir, su verilmiş demir.  2.Çelik, çelik gibi sert. 3.Güç, kuvvet.
Poyraz: Kuzeydoğudan esen rüzgar.

R
Rafet: Acıma, merhamet etme, esirgeme.
Ramazan: 1.Çok ısıtmak, çok sıcak olmak, yanmak, yakmak. 2.Çok sıcak olan, günahları yakan. Bir Hadis-i Şerifte Hz.Peygamber: "Bu aya ramazan isminin verilmesi günahları yaktığı içindir" buyurmuştur. 3.On bir ayın sultanı olan oruç tutulan ramazan ayı. Kuran'da adı geçen tek aydır.
Raşit: Doğru yola giden, doğru yolda olan.
Rauf: Merhamet eden, esirgeyen. Merhamet eden, esirgeyen anlamında Allah'ın isimlerinden.
Recep: 1.Mübarek, muhterem, saygıdeğer. 2.Üç ayların ilk ayı. 3.Heybetli, gösterişli.
Reha: 1.Kurtuluş, kurtulma. 2.Zenginlik, bolluk. Zenginlik, bolluk içinde olma.
Remzi: 1.İşaret. 2.İşaretle, simgeyle ilgili, remizle ilgili, remze ait. 3.Simgesel, sembolik.
Reşat: Hak yolunda yürüme, doğru yolda, doğru yol.
Reşid: Olgun, akıllı.
Rıdvan: 1.Razılık, hoşnutluk. Razı, memnun. 2.Cennetin kapıcısı olan melek.
Rıza: 1.Hoşnut kalma, memnun olma. Hoşnutluk, memnunluk. 2.Kaderine boyun eğme. Kadere razı olan.
Rüstem: 1. Yiğit, kahraman.  2. İran'ın efsanevi ünlü pehlivanı ve savaşçısı.
Rüzgar: Yel, esinti, hava akımı.

S
Salahaddin, Selahattin: Dine bağlı, dini düzgün. Dine bağlı kimse, dini düzgün kimse.
Salih: 1.Dinin emrettiği hükümlere uygun hareket eden, dindar, faziletli, takva sahibi. 2.Semud kavmine gönderilen peygamber.
Samet: 1.Çok yüksek, ulu. 2.Kimseye ve hiç bir şeye muhtaç olmayan anlamında Tanrı adı.
Samed: 1.Her şeyin kendine muhtaç olup, kendisi hiç kimseye ve hiç bir şeye muhtaç olmayan yüce Allah. 2.Allah'ın isimlerindendir. "Abd" takısı olmadan kullanılmaması önerilir. Abdülsamed olarak çocuklara isim verilmesi uygundur.
Sarp: 1.Dik, çıkılması ve geçilmesi zor. 2.Dik kayalık. 3.Çetin, sert, şiddetli.
Sedat: Doğruluk, haklılık. Doğru ve haklı.
Selçuk: 1.Sel gibi akan, hızlı, akıcı. 2.Hatiplik, güzel konuşma yeteneği olan. 3.Selçuklulara adını veren Sultan Selçuk.
Selim: 1.Sağlam, kusursuz, doğru. 2.Kurtulmuş, felaketten kurtulmuş.
Semih: 1.Eli açık, cömert. 2.Çok değerli.
Serdar: Askerin başı, başkomutan, reis.
Sergen: 1.Raf, bir şeylerin dizili olduğu yer, vitrin. 2.Tepelerdeki düzlük yer. 3.Yorgun, perişan.
Serhat: Hudut, sınır, sınır boyu. Sınır boyundaki asker.
Seyfi: Kılıçla ilgili, kılıç şeklinde, kılıç kuşanmış. Askerliğe ait, asker.
Seyfullah: Allahın kılıcı. Allahın askeri.
Seyyid, Seyyit: 1.Efendi, bey. 2.Peygamber efendimizin torunu Hz.Hüseyinin soyundan gelenler.
Sinan: Mızrak, süngü. Mızrak ve süngü gibi silahların sivri ucu.
Siyami: Oruçlu, kendini kötülüklerden men eden.
Soner: 1.Son er, artık erkek çocuğu olmasın anlamında, sona er anlamında. 2.Son erkek çocuk. 
Süleyman: 1.Huzur, sükun. 2.Kuran-ı Kerimde adı geçen peygamberlerden biri. Hz.Davud(a.s.)'ın oğlu. 3.İbranicede "barış" anlamına gelen "salamon" kelimesinden gelmektedir.

Ş
Şemseddin: Dinin güneşi.
Şemsi: Güneşe ait, güneşle ilgili, güneş gibi parlayan.
Şevket: Büyüklük, ululuk, heybet.
Şinasi: Tanımak, bilmekle ilgili. Tanıyan, bilen.

T
TahaKuranda geçen erkek bebek isimleri arasında bulunan Taha ismi; 1.Kuran-ı Kerimin 20.suresinin adıdır. 2.Yüksek bulut. 3.Yaymak, düzgün serip döşemek. 4.Peygamberimizin adlarındandır.
Tahsin: Beğenip, alkışlanan, kale gibi sağlam.
Talat: 1.Yüz, surat, çehre. 2.Güzellik.
Talha: 1.Bir zambak ağacının adı. 2.Cennetle müjdeleyen on büyük sahabeden birinin adı.
Tan: Şafak, şafak vakti, güneşin doğmasından önceki zaman.
Taner: Aydınlık erkek. Şafak gibi aydınlık erkek. Şafak yiğidi.
Tanju: Çinlilerin Türk imparatorlarına verdikleri ad. Kağan, hakan, hükümdar.
Tarık: Sabah yıldızı.  
Tayfur: Bir kuş ismi.
Taylan: 1.Boylu poslu kimse. İnce ve uzun boylu kimse. 2.Çok yağmur yağdığı halde işlenebilir toprak.
Tayyib: 1.İyi, hoş. 2.Temiz, çok temiz.
Tevfik: Allah'ın yardımı, uygunlaştırma, başarı.
Timur: Demir. Türk Moğol İmparatoru.
Tolga: Savaşçıların başlarına giydikleri demir başlık. Miğfer.
Toprak: Karaları meydana getiren nesne. Ülke, yurt. İşlenmiş arazi.
Tuna: 1.Görkemli, gösterişili. 2.Çok bol. 3.Yavru. 4.Karadenize dökülen Avrupa'nın Volga'dan sonra en uzun ırmağı.
Turan: 1.Türklerin en eski yurtlarına verilen ad. 2.Cesur, atılgan.
Turgay: Tarlalarda yuva yapan bir tür serçe, çayır kuşu, küçük kuş, sığırcık.
Turgut: Oturulacak yer, belde, mesken.

U
Ufuk: 1.Yerle göğün birleşmiş gibi göründüğü sınır. 2.Aklın alabileceği mesafe, sonsuz düzlem.
Uğur: İyilik getirdiğine inanılan şey. İyilik, hayır, bereket, şans, talih, baht.
Umut: 1.Ümit etmek, beklemek, ümit, umulan şey. 2.Güven duygusu veren kişi ya da şey. (Kulağa hoş gelen erkek bebek isimleri arasında Umut ismi de sayılabilir.)
Uras: Talih, şans.

Ü
Ümit: 1.Umut. 2.Umulan, beklenen şey. Bazı şeylerin olması konusunda beslenen his.
Ünal: 1.Ün-Al. Ün kazan, ünlen. 2.Ünün duyulsun, adın duyulsun. 3.Ad sahibi ol, tanın.

V
Vahdet: Bir ve tek olma.
Vahdettin: Dinin tekliği, birliği.
Vecdi: ilahi aşka dalan, kendinden geçen, vecde gelen.
Vedat: Dostluk, sevgi.
Veli: 1.Ermiş, eren. Allahın sevgili kulu, evliya. 2.Çocuğun bakımı ve idaresi üzerinde olan.
Volkan: Yanardağ, burkan.

Y
Yağız: 1.Yiğit. 2.Esmer. 3.Bakımlı hayvan.
Yahya: 1.Canlı, canlı olan, yaşayan. 2.Bir peygamber ismi.
Yakup: 1.Takip eden, izleyen, ardından gelen, yerini alan, halef olan. 2.Hz.Yakup peygamberin adı. 3.Erkek keklik.
Yalçın: Dik, sarp, kaygan yer.
Yasin: Kuranda geçen erkek bebek isimleri arasında bulunan Yasin ismi; 1.Kuran-ı Kerimde 36.surenin adı. 2.Anlamı tam olarak bilinmemekle birlikte; seyyid, insan gibi manalara geldiği rivayet edilir.
Yavuz: 1.Yaman, şiddetli, çok sert. 2.Yürekli, korkusuz. Yürekli ve korkusuz delikanlı.
Yıldırım: 1.Buluttan buluta ya da yere elektrik boşalması. 2.Süratli, çabuk, şiddetli.
Yılmaz: 1.Hiç bir şeyden korkup çekinmez. 2.Yılmayan, korkmayan, korkusuz.
Yiğit: 1.Cesur, kahraman, mert. 2.Delikanlı, genç, genç adam. (Kulağa hoş gelen erkek bebek isimleri arasında Yiğit ismi de sayılabilir.)
Yunus: 1.Denizde yaşayan bir memeli türü. 2.Bir takım yıldızının adı. 3.Hz. Yunus Peygamberin adı. 
Yunus Emre: Yunus; Hz. Yunus peygamberin adıdır. Emre; aşık, düşkün, müptela, ağabey anlamındadır.
Yusuf: 1.Eklenecek, ilave edilecek. 2.Hz.Yakup'un oğlu olan peygamberin adıdır. Kuran-ı Kerimde adı geçmektedir. Güzelliği dillere destandır.

Z
Zafer: Savaş ve uğraşla elde edilen başarı, sonuç. Düşmanı yenme, düşmana galip gelme.
Zana:  1.Bilen. 2.Bilge, alim.
Zekai: Zekayla ilgili, zekaya ait. Akılla ilgili, akıla ait.
Zekeriya, Zekeriyya: 1.Erkek, adam.  2.Kuranda geçen bir peygamber ismi.
Ziya: Aydınlık, ışık, nur.

Erkek bebek isimleri dışında kız bebek isimleri anlamı nedir diye araştırıyorsanız; En Güzel Kız Bebek İsimleri ve Anlamları listesine de bakabilirsiniz.            

Son Güncelleme: 18 Ekim 2020

Benzer Yazılar

Bebek İsimleri 1355053476358825667

Yorum Gönder

emo-but-icon

SON YORUMLAR

item